Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jeśli po zakończeniu pracy zamkniesz przeglądarkę nie wylogowując się z systemu, po ponownym uruchomieniu przeglądarki nie zostaniesz zapytany o hasło. Korzystaj z tej opcji tylko w przypadku, gdy używasz własnego komputera, do którego nikt inny nie ma dostępu. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany po 10-minutowej bezczynności.

nie pamiętam swojego hasła